Perustilastot
Tilastohaku

Yleisten kirjastojen toimintatilastot  julkaistaan osoitteessa  tilastot.kirjastot.fi

 

Kirja

Tekninen toteutus ja ulkoasu: Sininen Meteoriitti Oy

Copyright © Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuurin vastuualue                 | Kirjastot.fi >