Perustilastot
Tilastohaku

Ajankohtaista

Kirjastojen vuotta 2015 koskevat tilastot löytyvät osoitteesta tilastot.kirjastot.fi    

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Yleisten kirjastojen vuoden 2015 toimintatilastot on julkaistu osoitteessa  tilastot.kirjastot.fi
Vuoden 2015 tilastoja kannattaa tarkastella myös visualisointinäkymässä

Tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue.

Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot.

Tieteellisten kirjastojen tilastoja kerää ja ylläpitää Kansalliskirjasto: yhteistilasto.lib.helsinki.fi

Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnista: vaikuttavuus.kirjastot.fi
Ks. myös muita yleisten kirjastojen tilastoja ja tilastoanalyysejä

Kirja

Tekninen toteutus ja ulkoasu: Sininen Meteoriitti Oy

Copyright © Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuurin vastuualue                 | Kirjastot.fi >